Marja-Liisa Manka: TYÖHYVINVOINTI – ESIMIEHEN TYÖKALUPAKKI

249,00 Sis. alv 24% for 12 months

Kuvaus

Työhyvinvoinnilla lisää virtaa ja iloa. Koko työyhteisöön. 

Innostusta. Inspiraatiota. Kokemusta. Työkaluja. Työniloa

Työhyvinvointi – esimiehen työkalupakki  sisältää runsaasti monipuolista materiaalia. Videot ovat laadultaan hyviä ja helposti seurattavia. Niitä katsellessa melkein tuntee istuvansa itse paikan päällä luentosalissa.

Videoita voi hyödyntää alustuksena ja keskustelun virittäjänä omassa työyhteisössä tai itsensä virittämiseen, kun aloittaa keskustelua jostakin hyvinvointiin liittyvästä asiasta. On hienoa, että materiaalissa on mukana myös Marja-Liisa Mankan esitysten dioja, joita voi hyödyntää joko erillisenä esityksenä tai videoiden kanssa yhdessä. Diojen avulla materiaalin joukosta on helppo poimia juuri keskusteltavaa asiaa koskevat kohdat. Ja mikä parasta, materiaali sisältää myös Työhyvinvointi -kirjan sisältämät lomakkeet! Niitä on helppo hyödyntää, kun ne saa siististi tulostettua.

Materiaalia on siis paljon ja se antaa monipuolisesti vinkkejä ja apua ehkä monimutkaisten ja vaikeidenkin työhyvinvointia koskevien kysymysten käsittelyyn pitkäksi aikaa, jopa vuosiksi.

Marja-Liisa Manka on persoonana niin positiivinen ja innostava, että hänen avullaan työyhteisöä on helpompi innostaa ja kannustaa työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Onpas antoisa kurssi!

Tuovi Palomaa, Rovaniemen aikuislukion rehtori

Valmennuksen tavoitteena on ymmärtää työhyvinvoinnin merkitys yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän näkökulmasta: Miksi kannattaa panostaa henkisesti ja rahallisesti työhyvinvointiin. Mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan. Välineitä arvioida ja kehittää pitkäjänteisesti työpaikan työhyvinvointia

Hyvän työhyvinvoinnin hyödyt

 • Työn tuottavuus kasvaa. Säästetään rahaa ja tienataan enemmän.
 • Sairauspoissaolot vähenevät.
 • Työntekijät palvelevat paremmin asiakkaita.
 • Työntekijät ovat sitoutuneita.
 • Hyvä työhyvinvointi vähentää stressiä.
 • Kun stressiä on vähemmän, työntekijät ovat avarakatseisempia, näkevät enemmän mahdollisuuksia, ovat luovempia ja löytävät ratkaisuja ongelmiin.
 • Kun työntekijät viihtyvät työssä, he tulevat sinne mielellään ja ovat työssä mielellään. Tämä näkyy myös ulospäin.
 • Työntekijät huolehtivat paremmin toisistaan ja asiakkaistaan.
 • Hyväntuuliset työntekijät saavat useammin palvella hyväntuulisia asiakkaita.

Työhyvinvointi – Esimiehen työkalupakki -verkkovalmennuksesta saat

 • Koko työhyvinvoinnin maailma yhdessä paketissa.
 • Valmennus käytössäsi milloin sitä tarvitset ja kun se sinulle sopii.
 • 30 työkalua ja mittaria tulostettavassa muodossa.
 • Sisältää mittavan määrä tietoa, työkokemusta ja elämänkokemusta!
 • Videot huippulaatua. Voit käyttää, kun virittäydyt johtamaan työhyvinvoinnin kehittämistä, voit näyttää työntekijöillesi suoraan ja näin luoda auktoriteettia ja asiantuntijuutta itsellesi.
 • Pääset kehittämään omaa ja työyhteisösi työhyvinvointia pala kerrallaan. Tavoitteellisesti.

Videot on tuottanut kuvaaja ja editoija freelancer Kim Saarinen:

Videoiden tuottamisessa minulle on tärkeää tuoda esiin kouluttajan persoonaa. Korkea laatu on myös tärkeä. Näissä videoissa olen halunnut tuoda esille tärkeän ja ajankohtaisen aiheen lisäksi Marja-Liisan valloittavaa, valoisaa ja innostavaa persoonaa. Toivon myös, että se fiilis, mikä koulutuspäivässä oli, välittyisi mahdollisimman hyvin videoissa. 

Valmentaja

FT, YTM Marja-Liisa Manka

Työhyvinvointi – Esimiehen työkalupakin sisältö

Työhyvinvoinnin työkalupakki, 3,5 h videota. 

 • Videoiden yläpuolella Työhyvinvoinnin työkalupakki -luennon diojen nimet ja sekuntit.
 • Mitä työhyvinvointi on?
 • Mitä työhyvinvoinnin kehittäminen on?
 • Miksi kehittää työhyvinvointia?
 • Kun kehitetään työhyvinvointia, mitä silloin kehitetään?
 • Miten voin vaikuttaa itse työhyvinvointiini – keinoja oman työhyvinvoinnin kehittämiseen
 • Motivointia, innostusta, inspiraatiota työhyvinvoinnin kehittämiseen
 • Työkaluja – Työkaluja – Työkaluja!
 • Ei valiteta – vaikutetaan!
 • Video editoitu Työhyvinvoinnin työkalupakki -valmennuspäivästämme Helsingissä 10.11.2016.

Työhyvinvoinnin työkalupakki – diat Powerpoint –esityksenä
Blogi Kivet ja kannotkin
Linkkejä nettiin työhyvinvointia käsitteleville sivuille
Marja-Liisa Manka: Työhyvinvointi –kirja Pdf (2016)

Työhyvinvointi –kirjan tehtävät ja mittarit Pdf –muodossa erillisinä tiedostoina aihepiireittäin jaoteltuina:

 • Katse työhyvinvointiin (5 työkalua)
 • Työn voimavarat (1 työkalu)
 • Hyvinvoiva organisaatio – hyvä työ (6 työkalua)
 • Johtaminen ja työyhteisö (4 työkalua)
 • Työntekijän oma hyvinvointi (14 työkalua)
 • Yhteensä 30 työkalua!

Työhyvinvoinnin työkalupakki -videovalmennuksen teemat dioittain

 • Mitä kuuluu – tähtihetket
 • Teknologian kehittymisen vaikutus työhön
 • Miten selvitä myllerryksestä?
 • Menetetyn työpanoksen kustannukset
 • Stressin ja psykososiaallisten tekijöiden kustannukset
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen, tuloksia
 • Työhyvinvointipääoman muodostuminen
 • Työnantajan keinoja työhyvinvoinnin kehittämiselle
 • Työntekijän keinoja työhyvinvoinnin kehittymiselle
 • Asenteiden vaikutus
 • Myönteiset tunteet avartavat ja rakentavat voimia
 • Työssä sairaanaolon hinta
 • Työhyvinvoinnin lähteet
 • Työhyvinvoinnin kehittämisprosessi
 • Työyhteisön tikkataulu
 • Mitä tarvitaan toimintatavan muutokseen?
 • Mikä meillä lisäisi työhyvinvointia – työkalu
 • Työhyvinvointisuunnitelma
 • Työhyvinvoinnin mittaaminen
 • Ennakoivat mittarit, reagoivat mittarit
 • Henkilöstön arvo
 • Työhyvinvointimatriisi
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Esimiehen vuosikello – työkalu
 • Kuukauden teema – työkalu
 • Työn voimavarojen tuunaaminen
 • Hellitä hiukan  – informaatioergonomia
 • Työhyvinvoinnin vitamiinimalli – työkalu
 • Työn imun kasvattaminen – työkalu
 • Yhteisöllisyys
 • Esimies – moderni johtaminen
 • Työyhteistaidot
 • Alaistaidoista työyhteisötaitoihin
 • Yhteishengen vahvistaminen
 • Yhteishengen vahvistaminen – tehtävä
 • Psykologinen pääoma ja hyvinvointi
 • Työhyvinvointi -räppi
 • Liitteet

Työhyvinvointi (2016, Marja-Liisa Manka ja Marjut Manka)

Parempaa johtamista ja arjen tekoja!

Lukemattomat tutkimustulokset osoittavat, että henkilöstön motivaatio ja yleinen hyvinvointi ovat avainasemassa yrityksen menestyksessä. Näin on varsinkin tietotyössä, jota melkein kaikki työ alkaa olla.

Miksi niin vähän kuitenkin tapahtuu? Ehkäpä siksi, että todellinen työhyvinvoinnin kehittäminen on helpommin sanottu kuin tehty. Tarvitaan parempaa johtamista, uusia toimintatapoja ja panostusta ilmapiiriin: myös työntekijän omat asenteet vaikuttavat.

Työhyvinvointi –teos ohjaa kehittämään työhyvinvointia strategian osana ja samalla opastaa arjen pieniin tekoihin. Kirja sisältää kymmeniä työkaluja, joiden avulla on helppo päästä alkuun. Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii ennen kaikkea johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyötä.”

Työyhteisössä jokainen verkkovalmennuksen käyttäjä tarvitsee oman tunnuksen. Pyydä verkkovalmennustarjous työyhteisöllesi! 044 019 7496/Minna minna.rimpilainen@mooli.fi