Tony Dunderfelt: KUUNTELEMISEN TÄRKEYS

Kaikki ovat kuulleet kuuntelemisen tärkeydestä, mutta se näyttää olevan vaikeata toteuttaa arjen ihmissuhteissa. Asiasta löytyy paljon kauniita aforismeja ja yleisiä sanontoja. Niistä ei kuitenkaan ole paljoakaan hyötyä jos ei elämän tiukoissa vuorovaikutustilanteissa pysty olemaan kuuntelevalla tavalla läsnä toisen ihmisen puheen aikana.

 

”Kuuntele, äläkä vain kuule”

”Kuunteleminen avaa portit toisen ihmisen sisäisyyteen”

”Hän joka puhuu paljon, sanoo usein hyvin vähän”

”Haluan, että minä tulen kuulluksi”

”Kuulluksi tuleminen saa aikaan motivaation, kuunteleminen inspiraation”

 

On kiistämätön tosiasia, että vuorovaikutus paranee aidon, läsnä olevan kuuntelemisen avulla. Ensin keskustelijat ovat ehkä vahvasti eri mieltä. Sitten vastavuoroisen kuuntelemisen jälkeen huomaa, ettei toinen ollutkaan niin väärässä! Kuuntelija alkaa ymmärtää mitä puhuja oikeastaan sanoo, mitä hän syvimmiltään tarkoittaa ja mihin hän puheellaan pyrkii.

Tulla kuulluksi tarkoittaa sitä, että puhuja todella kokee, että hänen sanomisensa on otettu vastaan. Kuuntelija on ymmärtänyt paitsi hänen sanojaan, myös hänen kokemustaan ja hänen tarkoitustaan (intentiota).

Hän, joka tulee kuulluksi, kokee että häntä arvostetaan ihmisenä. Hänen näkökulmansa tulee huomioon otetuksi, vaikka hän itsekin tietää, ettei ihmisenä ole täydellinen. Kuulluksi tullut ihminen saa myös uusia oivalluksia omasta itsestään, kun hän on puhumisen ja kuulluksi tulemisen kautta saanut omat ajatuksensa ja tunteensa järjestykseen.

Kuunteleminen on hyvän ja rakentavan vuorovaikutuksen edellytys ja sitä paitsi se voi olla syvästi terapeuttista. Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen auttaa korjaamaan ihmisten välisiä vakavia väärinkäsityksiä, riitoja ja vihanpitoa. Ihminen, joka tulee kuulluksi ja nähdyksi voi kokea itsensä terveemmäksi ja energisemmäksi kuin ennen.

Tony Dunderfelt, psykologi

Tutustu valmennuspäivään Keravalla Muutos – temperamentit ja läsnäoleva vuorovaikutus TÄÄLTÄ!