Valmentajat

Tony Dunderfelt

Koulutuskeskus_Mooli_Tony_Dunderfelt_Temperamentit_ja_läsnäoleva_vuorovaikutusPsykologi Tony Dunderfelt on yli 30 vuoden ajan perehtynyt tiimien, työyhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan. Tony on erikoistunut hyvän yhteistyön rakentamiseen.

Psykologi Tony Dunderfelt on yksi Suomen tunnetuimmista psykologeista, suosittu luennoitsija ja valmentaja. Hän on yli kolmekymmentä vuotta tutkinut, valmentanut ja kirjoittanut kokonaisvaltaisesti ja hänellä on ainutlaatuinen kyky ilmaista vaikeat psykologiset tosiasiat ymmärrettävällä ja käytännönläheisellä tavalla.

Tony on kirjoittanut yli 20 kirjaa, mm. Elämänkaaripsykologia, Tunnista temperamentitIrti tunnekoukuista ja Läsnäoleva kohtaaminen. Hän on kokenut esimiesten ja työyhteisöjen valmentaja, joka saa niin pienet kuin suuretkin ryhmät innostumaan. Tony on myös televisio- ja radio-ohjelmien arvostettu asiantuntija.

Tony on myös tunnettu innovatiivisena psykologian uudistajana. Hän on kehittänyt  monia apuvälineitä ranekntavan yhteistyön luomiseksi – ”Mielen hyvinvointitreenit” rakentavan yhteistyön luomiseksi, ”Elämänkaaripsykologian” ihmisenä kasvamisen tutkimiseen sekä ”Aureettisen psykologian”, joka antaa tieteellisen kokonaiskuvan ihmismielen ulottuvuuksista.

Psykologi Tony Dunderfelt on ihmisläheisen henkilövalmennuksen uranuurtaja Suomessa.

Merja-Riitta Hämäläinen

Merja-Riitta Hämäläinen

Opettaja, keho- ja taideterapeutti
Elämäntaidekoulutusohjelman kehittäjä
Luovuusterapian asiantuntija

Aloitin ammatillisen polkuni vuonna 1973 valmistuttuani opettajaksi Helsingin yliopistosta. Sitouduin sydämelläni oppimaan yhdessä lasten kanssa. Pedagoginen päämääräni oli luoda yhdessä oppiva yhteisö, jossa erilaisuus on arvostettua. Halusin rakentaa oppimisen tiloja, joissa on tilaa avoimuudelle, kokeilemiselle, luovuudelle ja kasvulle. Rikastutin oppimisympäristöämme opiskelemalla erilaisia toiminnallisia ja syväoppimisen menetelmiä. Suomessa ja Ruotsissa toteutuneen 25 vuotisen opettajantyöni rinnalla ohjasin perhe- ja parisuhdekursseja. 90-luvulla aloin opiskella keho- ja luovuusterapeuttisia menetelmiä, osaksi ymmärtääkseni omia toimintatapojani työssä ja elämässä, osaksi laajentaakseni työkenttääni.

Koulujen oppimistilat ovat vaihtuneet inhimillisen kasvun ja muutoksen tiloiksi. Koulussa toteuttamani pedagoginen ajatteluni on siirtynyt toimintaani ihmisten kanssa, jotka haluavat tutkia elämäänsä, oppia itsestään ja elämästään uutta.  Kurssini ja ryhmäni ovat avoimia yhteisöllisyyden tiloja, joissa voi tulla nähdyksi omana ainutlaatuisena itsenään. Perustamani Elämäntaidekoulu Ilo on tila, jossa toteutetaan luovaa opetusuunnitelmaa luovan taidetyöskentelyn menetelmillä Elämäntaidekoulu Ilo on elävä, luova ja uudistuva tila. Se tulee sinne, missä on tarve lisätä hyvinvointia ja hyviä yhteisöllisiä toimintamalleja.

Riitta Liukko

Koulutuskeskus Mooli_Luovuuden_Lahde_Riitta_Liukko

Logoart -taideterapiaohjaaja
Elämäntaidekouluttaja

Riitta Liukko on Logoart -taideterapiaohjaaja ja Elämäntaide -valmentaja. Lisää välineitä elämäntaiteilijoiden matkalle hän on löytänyt erilaisilta kursseilta ja ihanista kirjoista, jotka kutsuvat tarttumaan, kokemaan ja oppimaan. Riitta kuvaa työtään:

”Tämä matka on mukavaa ja joskus haastavaakin. Työkaluja, joita olen löytänyt matkaltani, sovellan luovasti työssäni. Ryhmät ja ryhmään kuuluminen on tärkeää minulle – yhdessä olemme paljon enemmän! Kiitollisena haluan jakaa eteenpäin sitä, mitä olen saanut.

Kasvuni alkoi pienen maalaiskoulun öljyvärin ja tärpätin tuoksuisessa kodissa. Pohjautuuko vahva tunteeni värien vaikutuksesta ihmiseen jo noihin lapsuusvuosiin? Intohimoni on ollut ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Välillä on polkuni ollut vaikeasti löydettävissä, sitten on aurinko taas tullut esiin pilven takaa ja matka on voinut jatkua.

Tein kymmenen vuotta työkseni rakukeramiikkaa ja sanoin usein, että savi on hyvin terapeuttinen materiaali. Sykähdyttäviä elämyksiä koin seuratessani lasitteiden sulamista hehkuvassa tuhatasteisessa uunissa ja savustuksen jälkeen löytäessäni ainutkertaisen lopputuloksen, värien sävyt ja säröt, noen ja tuhkan alta. Tehdessä vahvistui myös käsillä tekemisen merkitys. Se, mitä teemme käsillämme, vaikuttaa vahvasti meihin.

Olemme taideteoksia jokainen. Elämäntaiteen matkaa kuvaa hyvin rakukeramiikan tekniikka – työskennellessä väriemme sävyt ja vivahteet tulevat paremmin esiin elämän tuoman savun ja noen alta.”

Minna Rimpiläinen

Logoart -taideterapiaohjaaja
Elämäntaidekouluttaja
Avekki -kouluttaja

Taiteen maisteri, Logoart –taideterapiohjaaja ja Elämäntaide –kouluttaja ja Avekki -kouluttaja Minna Rimpiläinen on ohjannut hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä erilaisille ryhmille melkein vauvasta aivan vaariin asti: ADHD- ja Aspergernuorille, erityislapsille, erityisnuorille, mielenterveyskuntoutujille, ikääntyneille, aikuisille, eskareille, viskareille, alakoululaisille. Minna kirjoittaa elämäntaiteen merkityksestä:

”Olen matkainen. Kuljen kohti sitä, mikä minusta on tulossa. Kuuntelen ja kohtaan. Eksyn ja löydän. Kerron ja tunnustelen. Hengitän.

Elämäntaide -matkani täyttää tänä vuonna 19 vuotta. Niin kauan on siitä, kun ensimmäisen kerran koin ekspressiivisen taideterapian menetelmän. Opiskelin sitä sivuaineena Lapin yliopistossa. Siitä syntyi kipinä, halu oppia lisää, tehdä lisää, kertoa elämäntaiteen tavasta tehdä taidetta lapsille, nuorille, aikuisille. Kaikille. Kertoa sen, miten tärkeintä taiteen tekemisessä ei ole esteettisyys, taiteellisuus, uutuus, kauneus tai rumuus… Tärkeintä on matka, jonka kuljemme, kun teemme taidetta. Tärkeintä se, mitä elämme, kun teemme taidetta. Sitä on elämäntaide!

Taiteen maisterin opintojen jälkeen opiskelin Logoart -taideterapiaohjaajaksi. Sain uutta näkökulmaa siihen, miten erilaiset tavat työskennellä tukevat ihmisen hyvinvointia. Muotopiirustusta, märkämärälle-maalaamista, savityöskentelyä, piirtämistä. Lopputyön tein ADHD- ja Aspergernuorten ryhmän kanssa.

Tämän jälkeen matka jatkui Elämäntaiteen opintoihin – ja jatkuu yhä. Halu tehdä tätä lisää ja lisää, ohjata ja opettaa elämäntaide –työskentelyä erilaisille ihmisille ja ryhmille. Tästä elämäntaiteen verkkokurssista olen erityisen innoissani. Siitä, minkälaisen mahdollisuuden se antaa työskennellä omassa rauhassa jokaiselle ja samalla mahdollisuuden jakaa tekemäänsä, tulla nähdyksi, kuulua elämäntaiteilijoiden klaaniin.”