Valmentajat

Pirjo Lehmuskoski

Pirjo Lehmuskoski on elämäntaidekouluttaja, draamaohjaaja ja TRO-kouluttaja eli toiminnallisten ryhmätyömenetelmien ohjaaja. Koulutustaustana Pirjolla on nuorisotyönohjaajan ja kasvatustieteiden kandidaatin sekä kriisityöntekijän koulutukset. Pirjo kertoo:

”Työurani on alkanut lasten ja nuorten kanssa työskentelystä päätyen aikuisten kanssa työskentelyyn. Erilaisten ryhmien kanssa työskentely on ollut koko työurani ajan lähellä sydäntäni. Ryhmän voima on upeaa. Se voi kannatella, voimistaa ja antaa uusia näkökulmia. Ryhmässä voit tulla näkyväksi niin toisille kuin itsellesikin.

Viimeiset parikymmentä vuotta toimin kriisityössä sekä kriisityöntekijänä ja esimiehenä. Ohjasin erilaisia suruun ja menetyksiin sekä ihmisen kasvuun liittyviä ja ryhmiä. Yksilötyössä kuljin ihmisen rinnalla vaikeiden elämäntilanteiden läpi.

Elämäntaidepolkuni alkoi opiskellessani ekspressiivistä taideterapiaa Lapin Yliopistossa. Muutama vuosi myöhemmin vuonna 2013 löysin Rovaniemellä alkavan Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksen ja siitä lähtien olen joka vuosi ollut mukana, viimeiset vuodet jo itsekin toimien menetelmän kouluttajana.

Elämäntaiteessa voin yhdistää kaikki tähänastiset opintoni ja kokemukseni. Elämäntaide jatkuu koko elämän ajan. Sen avulla voi tehdä tutkimusmatkaa niin omaan sisimpään kuin omaan elämäntarinaansakin. Elämäntaiteen avulla voi oppia suhtautumaan vaikeisiinkin asioihin uudella ja eheyttävällä tavalla. Matkalla voi myös tutkia ja tarkastella erilaisia polkuja ja näkökulmia elämän valinnoissa.”

Tony Dunderfelt

Koulutuskeskus_Mooli_Tony_Dunderfelt_Temperamentit_ja_läsnäoleva_vuorovaikutusPsykologi Tony Dunderfelt on yli 30 vuoden ajan perehtynyt tiimien, työyhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan. Tony on erikoistunut hyvän yhteistyön rakentamiseen.

Psykologi Tony Dunderfelt on yksi Suomen tunnetuimmista psykologeista, suosittu luennoitsija ja valmentaja. Hän on yli kolmekymmentä vuotta tutkinut, valmentanut ja kirjoittanut kokonaisvaltaisesti ja hänellä on ainutlaatuinen kyky ilmaista vaikeat psykologiset tosiasiat ymmärrettävällä ja käytännönläheisellä tavalla.

Tony on kirjoittanut yli 20 kirjaa, mm. Elämänkaaripsykologia, Tunnista temperamentitIrti tunnekoukuista ja Läsnäoleva kohtaaminen. Hän on kokenut esimiesten ja työyhteisöjen valmentaja, joka saa niin pienet kuin suuretkin ryhmät innostumaan. Tony on myös televisio- ja radio-ohjelmien arvostettu asiantuntija.

Tony on myös tunnettu innovatiivisena psykologian uudistajana. Hän on kehittänyt  monia apuvälineitä ranekntavan yhteistyön luomiseksi – ”Mielen hyvinvointitreenit” rakentavan yhteistyön luomiseksi, ”Elämänkaaripsykologian” ihmisenä kasvamisen tutkimiseen sekä ”Aureettisen psykologian”, joka antaa tieteellisen kokonaiskuvan ihmismielen ulottuvuuksista.

Psykologi Tony Dunderfelt on ihmisläheisen henkilövalmennuksen uranuurtaja Suomessa.

Merja-Riitta Hämäläinen

Merja-Riitta Hämäläinen

Opettaja, keho- ja taideterapeutti
Elämäntaidekoulutusohjelman kehittäjä
Luovuusterapian asiantuntija

Aloitin ammatillisen polkuni vuonna 1973 valmistuttuani opettajaksi Helsingin yliopistosta. Sitouduin sydämelläni oppimaan yhdessä lasten kanssa. Pedagoginen päämääräni oli luoda yhdessä oppiva yhteisö, jossa erilaisuus on arvostettua. Halusin rakentaa oppimisen tiloja, joissa on tilaa avoimuudelle, kokeilemiselle, luovuudelle ja kasvulle. Rikastutin oppimisympäristöämme opiskelemalla erilaisia toiminnallisia ja syväoppimisen menetelmiä. Suomessa ja Ruotsissa toteutuneen 25 vuotisen opettajantyöni rinnalla ohjasin perhe- ja parisuhdekursseja. 90-luvulla aloin opiskella keho- ja luovuusterapeuttisia menetelmiä, osaksi ymmärtääkseni omia toimintatapojani työssä ja elämässä, osaksi laajentaakseni työkenttääni.

Koulujen oppimistilat ovat vaihtuneet inhimillisen kasvun ja muutoksen tiloiksi. Koulussa toteuttamani pedagoginen ajatteluni on siirtynyt toimintaani ihmisten kanssa, jotka haluavat tutkia elämäänsä, oppia itsestään ja elämästään uutta.  Kurssini ja ryhmäni ovat avoimia yhteisöllisyyden tiloja, joissa voi tulla nähdyksi omana ainutlaatuisena itsenään. Perustamani Elämäntaidekoulu Ilo on tila, jossa toteutetaan luovaa opetusuunnitelmaa luovan taidetyöskentelyn menetelmillä Elämäntaidekoulu Ilo on elävä, luova ja uudistuva tila. Se tulee sinne, missä on tarve lisätä hyvinvointia ja hyviä yhteisöllisiä toimintamalleja.

Riitta Liukko

Koulutuskeskus Mooli_Luovuuden_Lahde_Riitta_Liukko

Logoart -taideterapiaohjaaja
Elämäntaidekouluttaja
Energiahoitaja

Riitta Liukko on Logoart -taideterapiaohjaaja ja Elämäntaide -kouluttaja sekä Energiahoitaja. Elämäntaiteilijoiden matkalle hän on löytänyt erilaisilta kursseilta ja ihanista kirjoista, jotka kutsuvat tarttumaan, kokemaan ja oppimaan. Riitta kuvaa työtään:

”Tämä matka on mukavaa ja joskus haastavaakin. Työkaluja, joita olen löytänyt matkaltani, sovellan luovasti työssäni. Ryhmät ja ryhmään kuuluminen on tärkeää minulle – yhdessä olemme paljon enemmän! Kiitollisena haluan jakaa eteenpäin sitä, mitä olen saanut.

Kasvuni alkoi pienen maalaiskoulun öljyvärin ja tärpätin tuoksuisessa kodissa. Pohjautuuko vahva tunteeni värien vaikutuksesta ihmiseen jo noihin lapsuusvuosiin? Intohimoni on ollut ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Välillä on polkuni ollut vaikeasti löydettävissä, sitten on aurinko taas tullut esiin pilven takaa ja matka on voinut jatkua.

Tein kymmenen vuotta työkseni rakukeramiikkaa ja sanoin usein, että savi on hyvin terapeuttinen materiaali. Sykähdyttäviä elämyksiä koin seuratessani lasitteiden sulamista hehkuvassa tuhatasteisessa uunissa ja savustuksen jälkeen löytäessäni ainutkertaisen lopputuloksen, värien sävyt ja säröt, noen ja tuhkan alta. Tehdessä vahvistui myös käsillä tekemisen merkitys. Se, mitä teemme käsillämme, vaikuttaa vahvasti meihin.

Olemme taideteoksia jokainen. Elämäntaiteen matkaa kuvaa hyvin rakukeramiikan tekniikka – työskennellessä väriemme sävyt ja vivahteet tulevat paremmin esiin elämän tuoman savun ja noen alta.”

Minna Rimpiläinen

Logoart -taideterapiaohjaaja
Elämäntaidekouluttaja
Avekki -kouluttaja

Taiteen maisteri, Logoart –taideterapiohjaaja ja Elämäntaide –kouluttaja ja Avekki -kouluttaja Minna Rimpiläinen on ohjannut hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä erilaisille ryhmille miltei vauvasta aivan vaariin asti: erilaisille työyhteisöille, ADHD- ja Aspergernuorille, erityislapsille, erityisnuorille, mielenterveyskuntoutujille, ikääntyneille, aikuisille, eskareille, viskareille, alakoululaisille. Minna kirjoittaa elämäntaiteen merkityksestä:

”Olen matkainen. Kuljen kohti sitä, mikä minusta on tulossa. Kuuntelen ja kohtaan. Eksyn ja löydän. Kerron ja tunnustelen. Hengitän.

Elämäntaide -matkani täyttää tänä vuonna 23 vuotta. Niin kauan on siitä, kun ensimmäisen kerran koin ekspressiivisen taideterapian menetelmän. Opiskelin sitä sivuaineena Lapin yliopistossa. Siitä syntyi kipinä, halu oppia lisää, tehdä lisää, kertoa elämäntaiteen tavasta tehdä taidetta lapsille, nuorille, aikuisille. Kaikille. Kertoa sen, miten tärkeintä taiteen tekemisessä ei ole esteettisyys, taiteellisuus, uutuus, kauneus tai rumuus… Tärkeintä on matka, jonka kuljemme, kun teemme taidetta. Tärkeintä se, mitä elämme, kun teemme taidetta. Sitä on elämäntaide!

Taiteen maisterin opintojen jälkeen opiskelin Logoart -taideterapiaohjaajaksi. Sain uutta näkökulmaa siihen, miten erilaiset tavat työskennellä tukevat ihmisen hyvinvointia. Muotopiirustusta, märkämärälle-maalaamista, savityöskentelyä, piirtämistä. Lopputyön tein ADHD- ja Aspergernuorten ryhmän kanssa.

Tämän jälkeen matka jatkui Elämäntaiteen opintoihin – ja jatkuu yhä. Halu tehdä tätä lisää ja lisää, ohjata ja opettaa elämäntaide –työskentelyä erilaisille ihmisille ja ryhmille. Tästä elämäntaiteen verkkokurssista olen erityisen innoissani. Siitä, minkälaisen mahdollisuuden se antaa työskennellä omassa rauhassa jokaiselle ja samalla mahdollisuuden jakaa tekemäänsä, tulla nähdyksi, kuulua elämäntaiteilijoiden klaaniin.” Lue lisää Luovuuden lähteestä ja Elämäntaide -koulutuksista täältä!

Avekki -koulutuksia Rimpiläinen on ohjannut hyvin erilaisille työyhteisöille. Hän oli myös mukana kehittämässä Avekki -koulutusta lapsen ja nuoren aggression kohtaamiseen. Koulutuksissa ihmistuntemus ja terapiaosaaminen yhdistyvät aggression kohtaamisen koulutuksen sisältöihin tuoden koulutuksiin omanlaista värisävyä ja syvyyttä. Kouluttajana hän on hyvin keskusteleva ja työyhteisön tarpeita ja tilanteita kuunteleva. Hänellä on aito halu auttaa ja löytää ratkaisuja työyhteisön erilaisissa haastavan kohtaamisen tilanteissa. Lue lisää Avekki -koulutuksista täältä!

Tällä hetkellä Rimpiläisellä on menossa Ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot. Tätä oppia ja kokemusta hän tulee yhä enemmän ottamaan mukaan erilaisissa aggression ja haastavan käyttäytymisen kohtaamisen koulutuskokonaisuuksissa.

Kehitystyön alla on tällä hetkellä Taitavat vuorikiipeilijät -peli lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Pelin tavoitteena on löytää vahva motivaatio ja halu kehittyä erilaisten kaveri- ja koulutaitojen oppimisessa.