AVEKKI – KOULUTUSTA HAASTAVAAN KOHTAAMISEEN

Kohderyhmät: varhaiskasvatus, opettajat ja ohjaajat, sosiaali- ja terveysala, kaupan ala, kotipalvelu, hotelli- ja ravintolatyö

Avekki –toimintatapamalli on eettinen ja kivuton toista ihmistä kunnioittava menetelmä kohdatessa aggressiota ja haastavaa käyttäytymistä. Tavoite on, että väkivalta ja aggressio saadaan rauhoittumaan aggression syiden ymmärtämisellä, ennaltaehkäisemällä ja tilanteisiin puuttumisella ennakoiden sekä oikeanlaisella sanattomalla ja sanallisella vuorovaikutuksella.

Kouluttajana toimii Minna Rimpiläinen. Avekki-kouluttamisen lisäksi Minna työskennellyt adhd- ja Aspergernuorten kanssa sekä henkilökohtaisena avustajana että ryhmän ohjaajana, mielenterveyskuntoutujien ja ikääntyneiden kanssa ryhmänohjaajana, opettajana ja myyjänä. Hän on myös kiertänyt kyläkoulujen luokkia ohjaten taidetyöskentelyä koululaisille sekä kädentaitoja työpajoissa kylien lapsille, nuorille, vanhemmille ja isovanhemmille. Koulutuksen teemoja:

MITÄ PINNAN ALLA, KUN RÄJÄHTÄÄ? Aggressiivisuuden tunnistaminen ja syiden ymmärtäminen. Aggressiotilanteessa näkyvissä vain jäävuoren huippu – mitä kaikkea pinnan alla? Aggressiivisuuden luokittelu – työkalu toiminnan suunnittelemiseen aggressiotilanteissa.

LAMAANNUN. TOIMIN. Kun kohtaan aggressiota, mitä minulle tapahtuu? Tietoa ja pohdintaa yhdessä oman tunnetilan hallinnasta, vireystilan vaikutuksesta, provosoitumisesta ja provosoimisesta. Opetellaan myös keinoja oman tunnetilan hallintaan. Vain rauhallinen ihminen voi rauhoittaa.

SEIS! LOPETA! Aggressio vaikuttaa mm. kykyyn käsitellä kuultua puhetta. Rauhoittavan sanattoman ja sanallisen vuorovaikutuksen keinoja. Mitä kannattaa sanoa – harjoitellaan! Nollatoleranssi väkivaltaan – arvot, motiivit, asenne! Näkökulmia aggressiivisiin vuorovaikutustilanteisiin. Miten auttaa aggressiivista ihmistä hillitsemään itsensä ja säilyttämään kasvonsa haastavassa tilanteessa?

IRROTTAUTUMINEN, SUOJAUTUMINEN, FYYSINEN HALLINTA Koulutusta etäisyyksistä ja sijoittautumisesta haastavassa kohtaamisessa. Aggressiivisen asiakkaan kivuton ja hoidollinen fyysinen hallinta paikallaan ja kuljettaminen. Fyysisen hallinnan riskit. Fyysisiä harjoitteita pysäyttämiseen, irrottautumisiin erilaisista otteista ja itsensä suojaamiseen.

JÄLKISELVITTELY JA OPPIMINEN JA YHTEISÖLLISYYS Opiksi. Mitä aggressio, väkivallan uhka tai väkivalta tilanteen jälkeen? Tilanteen jälkipuinti työpaikalla työntekijöiden, aggressiivisen ja huoltajien kanssa.

Vähintään 12 oppitunnin pituisesta koulutuksesta saat Avekki 1 -todistuksen.

Kysy lisää Avekki -koulutuksesta ja pyydä tarjous työyhteisöllesi:

Minna Rimpiläinen, Avekki –kouluttaja, p. 044 019 7496 minna.rimpilainen@mooli.fi