LUOVUUDEN LÄHDE -koulutukset, työpajat ja verkkokurssit

Luova toiminta on voimavara – loputon seikkailu, joka johtaa elämänvoiman alkulähteille ja pitää mielen vireänä. Luovuuden lähde -työskentely herättelee ja vahvistaa luovuuttamme.

Luovuudella on iso merkitys, kun olemme elämässä uudessa tilanteessa. Luovuus auttaa meitä selviämään/löytämään mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Luovuus on hyvän tuulen ja ideoiden lähde. Ajatus luovuudesta itsessäni luo toivoa.

Elämme hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Monenlaiset ajatukset ja tunteet pyörivät sisällämme. Huolestuttavat, voivat lamaannuttaakin. Toivon ravitsemasta luovuudesta nousee luottamus, uudet ideat tähän ja tuleviin hetkiin.

On tärkeää ravita ja vitaminoida itseään hyvällä ja voimistaa itsessä olevaa elämänvoimaa. Kaipaamme ihmisiä ympärillemme. Kaipaamme ryhmää, johon kuulua. Ryhmässä saamme aikaa myös itsellemme. Kuvien ja sanojen kautta tulemme nähdyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin olemme. Yhteisöllisyydessä on voimaa ja iloa!

Luovuuden lähteeltä löydät oman yhteisösi, jossa voit elämäntaiteen menetelmien avulla löytää elämääsi voimavaroja, luovuutta, iloa, valoa, yhteisöllisyyttä, inspiraatiota ja innostusta.

Tule mukaan – lisätietoja löydät alta!

AJANKOHTAISTA NYT!

UUDET Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutukset alkavat syksyllä 2022 Rovaniemellä ja Muoniossa – Olet lämpimästi tervetullut mukaan koulutuksiin!

Kysy lisää ja ilmoittautumiset:

Rovaniemen koulutus
Minna: p. 044 019 7496 tai minna.rimpilainen@mooli.fi  tai minna.rimpilainen73@gmail.com

Pirjo: p. 040 838 3696 tai pirjo.lehmuskoski@gmail.com

Muonion koulutus
Minna: p. 044 019 7496 tai minna.rimpilainen@mooli.fi tai minna.rimpilainen73@gmail.com

ELÄMÄNTAIDE

“Elämäntaidetyöskentely herättää eloon. Se rentouttaa ja lisää hyvinvointia.”

Elämäntaide -työskentelystä ammennamme voimavaroja, onnistumisen kokemuksia, luovuutta, iloa ja ymmärrystä elämäämme. Pysähdymme hetken aistimiseen, teemme itsemme läsnäolevaksi omaan elämään. Rentoudumme.

Elämäntaiteen tehtävät ovat luovia tutkimusmatkoja itseen. Ne ovat elämänkuvia – joskus kauniita, joskus rosoisia ja keskeneräisiä. Joskus ne ovat tyhjiä, joskus täydempiä. Joskus niissä on valmiita kuvia, joskus ne ovat vain pintaa ja värejä.

Elämäntaiteessa tärkeintä on tekeminen, työskentelyn prosessi, ei taiteellisuus ja taitavuus. Toki nekin saavat näkyä. Tehtäviä työstetään monin tavoin, pala palalta, vähitellen.  Liikkumalla, maalaamalla, piirtämällä, leikkien, käyttämällä valmiita kuvia. Työskentely on luovaa ja herättää luovuutta. Luovuus siirtyy myös arkielämään.

Elämäntaide -työskentelyn kautta löydät itsestäsi elämäntaiteilijan. Löydät uusia puolia, omia vahvuuksia, ilosi aiheita ja elämän merkityksellisyyttä.

LUOVUUDEN LÄHDE -työskentely

Luovuus on tärkeä osa elämäämme. Käytämme luovuuttamme, kun organisoimme päivän ohjelmaa, laitamme ruokaa ja ratkomme arjen haasteita. Luovuus auttaa meitä löytämään uusia ja erilaisia reittejä, polkuja ja ratkaisuja. Olemme usein arjessa luovia huomaamattamme. Luovuuden lähde -työskentely herättelee ja vahvistaa luovuuttamme.

Työskentely Luovuuden lähteen koulutuksissa ja työpajoissa voi olla luovuustyöskentelyä, se voi olla hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä tai Logoart taideterapiatyöskentelyä.  Eniten se on kuitenkin Elämäntaidetyöskentelyä. Työskentelyhetki on aina itsessään prosessi. Se on polku, jonka aikana teos syntyy askel askeleelta pikkuhiljaa kulkien.

Ominaista Luovuuden lähde -työskentelylle on, että se muodostuu luovasti käyttäen erilaisia menetelmiä työskentelyn aikana. Nämä voivat olla mielikuvamatkaa tai pientä rentoutuksen hetkeä, tarinaa, liikkumista, musiikkia. Nämä voivat olla piirtämistä, sanoja, maalaamista, saven muotoilua. Näin työskennellen olemme joka hetki vähän löytöretkellä – löytöretkellä itsessämme ja luovuuden maailmassa.

Luovuuden lähde –työskentely antaa elämään uusia värisävyjä, oivalluksia ja innostuksen ja onnistumisen kokemuksia.

Luovuuden lähde –työskentelyssä ei tarvita aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä, vaan riität ja olet oikeanlainen ja valmis juuri sellaisena kuin olet. Jokainen meistä on oman elämänsä taiteilija. Aivan jokainen.

Tule mukaan koulutuksiimme!

Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutukset

Muoniossa terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus toteutetaan kahtena lähikoulutusjaksona, ensin kaamoksen ja lumen sävyjen keskellä, sitten yöttömän yön keveässä valossa. Lähijaksojen lisäksi kokoonnumme Teamsilla neljänä iltana. Ensimmäinen tapaaminen toteutetaan Teamsilla 31.10. klo 17.30-20.30, livenä tapaamme 3.12. Särkijärven majoilla Muoniossa. Lisätietoja yhteiskuljetuksista lentokentältä ja junalta voit kysellä Minnalta minna.rimpilainen@mooli.fi tai suoraan Särkijärven majoilta info@sarkijarvenmajat.fi

Muonion lähikoulutuspäivät ovat 3.-6.12.2022 ja 15.-18.6.2023. Verkon kautta kokoonnumme yhteen ja työskentelemme iltaisin 31.10., 12.1., 15.3. ja 2.5.

Rovaniemen koulutuspäivät syksyllä 2022 ovat 27.-28.10. ja 24.-25.11.. Vuoden 2023 aikana kokoonnumme 16.-17.2., 4.-5.5. ja 24.-25.8.

Näiden kokoontumisten lisäksi extrana mahdollisuus osallistua valtakunnallisille elämäntaide-treffeille Teamsin tai Zoomin kautta.

Seuraava uusi vuoden kestävä Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusryhmä  alkaa Rovaniemellä 18.2.2023. Kysy lisää!

Ilmoittautuminen ja lisätietoja Rovaniemen koulutukset:
044 0197 496/Minna tai minna.rimpilainen@mooli.fi
040 838 3696/Pirjo tai pirjo.lehmuskoski@gmail.com

Ilmoittautuminen ja lisätietoja Muonion koulutus:
044 0197 496/Minna tai minna.rimpilainen@mooli.fi

UUTTA! Maksu onnistuu myös käyttämällä Epassia.

Luovuuden lähde –työpajat ja koulutukset ammattilaisille

Työntekijöiden työpajoissa työskentely sopii hyvin sekä ammatillisen lisäkoulutuksen että työhyvinvoinnin näkökulmasta. Mahdollisuus toteuttaa työpajoja erilaisin kädentaitojen ja taidemenetelmien työpajana, projektimuotoisen luovuustyöskentelyn työpajana tai työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä rakentavan luovuustyöskentelyn työhyvinvoinnin työpajana.

Luovuuden lähde –työpajat ja päiväkotiryhmille ja kouluille

Luovuuden lähde –työpajoja on mahdollisuus järjestää päiväkodin lapsiryhmille. Työpajan aikana ryhmän ohjaajat ovat paikalla ja voivat mahdollisuuksien mukaan mielellään myös itse osallistua työskentelyyn. Näin samaan aikaan työpajasta saa myös itselle kokemusta työskentelyssä mukanaolosta, tekniikoista ja sitä kautta rohkeutta itse kokeilla erilaisia menetelmiä ja työskentelyyn heittäytymistä lapsiryhmän kanssa.

Lasten Luovuuden lähde –työpajoissa lähtökohtana on usein satu, tarina, mielikuvamatka tai tarinarentoutus. Saven kanssa olemme tehneet paljon myös ryhmätyöskentelyä. Työskentelyssä on upeaa se, miten erilaiset lapset ja myös erityislapset voivat olla mukana siinä.

Taide- ja ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja valmennus

Vuoden 2022 aikana aloitamme taide- ja ratkaisukeskeisen menetelmän kehittämisen terapia- ja työyhteisötyöskentelyyn. Jos kiinnostut tulemaan mukaan kehittämistyöhön joko harjoitteluasiakkaana tai työyhteisönä, otathan yhteyttä!

p. 044 019 7496/Minna Rimpiläinen tai minna.rimpilainen@mooli.fi

Luovuuden lähde -verkkokurssit

 

Verkkokurssimme sopivat henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi sinulle, joka olet kiinnostunut omasta kasvustasi ja haluat oppia prosessinomaista luovuutta herättelevää ja hyvinvointia tukevaa elämäntaiteen työskentelytapaa. Ne sopivat sinulle, joka haluat löytää uutta suuntaa elämääsi tai laajentaa itseymmärrystäsi, löytää luovuuttasi, iloa ja uusia värisävyjä elämään.

Kurssit sopivat sinulle, joka haluat löytää piilossa olevia mahdollisuuksiasi, sinulle joka haluat oppia olemaan enemmän läsnä omassa elämässäsi. Kurssit sopivat sinulle, joka etsit uusia työkaluja työskentelyysi erilaisten ihmisten kanssa. Kursseille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä.

Luovuuden lähde pulppuaa jokaisessa meissä olevasta luovuudesta ja elämänvoimasta. Luovuuden lähteen verkkokurssit ovat helppo tapa aloittaa ja herätellä eloon oman luovuuden virtoja. Kursseilla löydät  juuri sinussa olevan erityisen laadun ja rikkauden. Luovuuden, joka pulppuaa sinussa/sisälläsi.

Valmentajat: Merja-Riitta Hämäläinen, Minna Rimpiläinen ja Riitta Liukko

 

Luovuusmakupaloja_Luovuuden lähde 9

Tutustu verkkokurssiin: Luovuusmakupalat – Polku luovuuden lähteelle 39 € (59 € OVH) 

Luovuusmakupaloista löydät 14 päivälle pienet elämäntaiteen tehtävät. Pääset aloittamaan kurssin heti, kun sinulle sopii.

Yleensä jokainen tehtävä sisältää sekä pienen pysähtymisen kulloiseenkin teemaan että päivän teemaan liittyvän elämäntaiteen tehtävän. Voit myös myöhemmin palata makupalojen pariin aina kun sinusta tuntuu, että kaipaat päivääsi lempeää pysähtymistä ja voimaantumista.

Makupalat toimivat pienenä lahjana itsellesi – ne antavat  arvokkaan hetken sinulle itsellesi päivittäin. Anna tehtävien lohduttaa. Anna tehtävien tuoda päivääsi auringon säteitä. Anna tehtävien silitellä hyvää mieltä päivääsi!

Luovuuden lähde_Voimatarinat

Tutustu verkkokurssiin: Löytöretki omiin voimatarinoihin 59 € (99 € OVH)

Tervetuloa Löytöretkelle omiin voimatarinoihin! Löytöretkelläsi saat viidelle viikolle Elämäntaide -tehtäväpaketin. Tehtäväpaketti avautuu sinulle kurssialustalla kokonaisuudessaan, kun kirjaudut sisään alustalle. Pääset tekemään sen tehtäviä omassa aikataulussasi.

Tervetuloa taiteilemaan elämää, luomaan uutta, oivaltamaan ja inspiroitumaan! Jokainen tehtäväpaketti on jaettu askeliin, joita seuraamalla sinun on helppo kulkea tehtävän osasta toiseen.

Pääset tutustumaan materiaaleihin ja tekemään kurssin tehtäviä heti, kun olet saanut sähköpostiisi linkin ja tiedot kirjautumiseksi verkkokurssille.

Löytöretki omiin voimavaroihin_Luovuuden lähde 1

Tutustu verkkokurssiin: Löytöretki omiin voimavaroihin 79 € (129 €)

Auringon höyhen_Luovuuden lähde

Tutustu verkkokurssiin: Auringon höyheniä – Verkkokurssi äideille ja lapsille 99 €

Verkkokurssilla yhdessätekemisen riemua – Uudenlainen kurssi äideille ja lapsille on Ihan parasta!

Sinä äiti ja yhteinen aika lapsesi kanssa ovat kaikkein tärkeintä, merkittävintä ja arvokkainta, mitä lapsellesi voit antaa. Auringon höyhen -verkkokurssilta saatte yhdessätekemisen iloa monen, monen tehtäväpaketin verran. Tehtävät luovat yhteisistä hetkistä seikkailuja, joissa kumpikin on löytöretkeilijä.

Kurssin toteutus: Elämäntaidekouluttaja, Taideterapiaohjaaja TaM Minna Rimpiläinen 

Luovuus on elämäntaiteilijan tapa elää. Luovuuden lähde on elämäntaiteilijan paikka ammentaa voimavaroja. Sinun ja minun < 3

Tervetuloa mukaan!

Merja-Riitta, Minna, Pirjo ja Riitta

Lisätietoa kouluttajista täältä! 

KOULUTUKSET JA TYÖPAJAT TYÖYHTEISÖLLESI

Olemme ohjanneet luovaa taidetyöskentelyä kouluilla luokissa, pienluokissa, sairaalakoulun luokissa, päiväkodeissa, lastentarhaopettajille ja lastenohjaajille, työyhteisöille. Jos kiinnostut tästä, otathan yhteyttä – kerron mielelläni lisää!

minna.rimpilainen@mooli.fi tai 044 019 7496/Minna.