Merja-Riitta Hämäläinen

Merja-Riitta Hämäläinen

Opettaja, keho- ja taideterapeutti
Elämäntaidekoulutusohjelman kehittäjä
Luovuusterapian asiantuntija

Aloitin ammatillisen polkuni vuonna 1973 valmistuttuani opettajaksi Helsingin yliopistosta. Sitouduin sydämelläni oppimaan yhdessä lasten kanssa. Pedagoginen päämääräni oli luoda yhdessä oppiva yhteisö, jossa erilaisuus on arvostettua. Halusin rakentaa oppimisen tiloja, joissa on tilaa avoimuudelle, kokeilemiselle, luovuudelle ja kasvulle. Rikastutin oppimisympäristöämme opiskelemalla erilaisia toiminnallisia ja syväoppimisen menetelmiä. Suomessa ja Ruotsissa toteutuneen 25 vuotisen opettajantyöni rinnalla ohjasin perhe- ja parisuhdekursseja. 90-luvulla aloin opiskella keho- ja luovuusterapeuttisia menetelmiä, osaksi ymmärtääkseni omia toimintatapojani työssä ja elämässä, osaksi laajentaakseni työkenttääni.

Koulujen oppimistilat ovat vaihtuneet inhimillisen kasvun ja muutoksen tiloiksi. Koulussa toteuttamani pedagoginen ajatteluni on siirtynyt toimintaani ihmisten kanssa, jotka haluavat tutkia elämäänsä, oppia itsestään ja elämästään uutta.  Kurssini ja ryhmäni ovat avoimia yhteisöllisyyden tiloja, joissa voi tulla nähdyksi omana ainutlaatuisena itsenään. Perustamani Elämäntaidekoulu Ilo on tila, jossa toteutetaan luovaa opetusuunnitelmaa luovan taidetyöskentelyn menetelmillä Elämäntaidekoulu Ilo on elävä, luova ja uudistuva tila. Se tulee sinne, missä on tarve lisätä hyvinvointia ja hyviä yhteisöllisiä toimintamalleja.