Minna Rimpiläinen

Logoart -taideterapiaohjaaja
Elämäntaidekouluttaja
Avekki -kouluttaja

Taiteen maisteri, Logoart –taideterapiohjaaja ja Elämäntaide –kouluttaja ja Avekki -kouluttaja Minna Rimpiläinen on ohjannut hyvinvointia tukevaa taidetyöskentelyä erilaisille ryhmille miltei vauvasta aivan vaariin asti: erilaisille työyhteisöille, ADHD- ja Aspergernuorille, erityislapsille, erityisnuorille, mielenterveyskuntoutujille, ikääntyneille, aikuisille, eskareille, viskareille, alakoululaisille. Minna kirjoittaa elämäntaiteen merkityksestä:

”Olen matkainen. Kuljen kohti sitä, mikä minusta on tulossa. Kuuntelen ja kohtaan. Eksyn ja löydän. Kerron ja tunnustelen. Hengitän.

Elämäntaide -matkani täyttää tänä vuonna 23 vuotta. Niin kauan on siitä, kun ensimmäisen kerran koin ekspressiivisen taideterapian menetelmän. Opiskelin sitä sivuaineena Lapin yliopistossa. Siitä syntyi kipinä, halu oppia lisää, tehdä lisää, kertoa elämäntaiteen tavasta tehdä taidetta lapsille, nuorille, aikuisille. Kaikille. Kertoa sen, miten tärkeintä taiteen tekemisessä ei ole esteettisyys, taiteellisuus, uutuus, kauneus tai rumuus… Tärkeintä on matka, jonka kuljemme, kun teemme taidetta. Tärkeintä se, mitä elämme, kun teemme taidetta. Sitä on elämäntaide!

Taiteen maisterin opintojen jälkeen opiskelin Logoart -taideterapiaohjaajaksi. Sain uutta näkökulmaa siihen, miten erilaiset tavat työskennellä tukevat ihmisen hyvinvointia. Muotopiirustusta, märkämärälle-maalaamista, savityöskentelyä, piirtämistä. Lopputyön tein ADHD- ja Aspergernuorten ryhmän kanssa.

Tämän jälkeen matka jatkui Elämäntaiteen opintoihin – ja jatkuu yhä. Halu tehdä tätä lisää ja lisää, ohjata ja opettaa elämäntaide –työskentelyä erilaisille ihmisille ja ryhmille. Tästä elämäntaiteen verkkokurssista olen erityisen innoissani. Siitä, minkälaisen mahdollisuuden se antaa työskennellä omassa rauhassa jokaiselle ja samalla mahdollisuuden jakaa tekemäänsä, tulla nähdyksi, kuulua elämäntaiteilijoiden klaaniin.” Lue lisää Luovuuden lähteestä ja Elämäntaide -koulutuksista täältä!

Avekki -koulutuksia Rimpiläinen on ohjannut hyvin erilaisille työyhteisöille. Hän oli myös mukana kehittämässä Avekki -koulutusta lapsen ja nuoren aggression kohtaamiseen. Koulutuksissa ihmistuntemus ja terapiaosaaminen yhdistyvät aggression kohtaamisen koulutuksen sisältöihin tuoden koulutuksiin omanlaista värisävyä ja syvyyttä. Kouluttajana hän on hyvin keskusteleva ja työyhteisön tarpeita ja tilanteita kuunteleva. Hänellä on aito halu auttaa ja löytää ratkaisuja työyhteisön erilaisissa haastavan kohtaamisen tilanteissa. Lue lisää Avekki -koulutuksista täältä!

Tällä hetkellä Rimpiläisellä on menossa Ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot. Tätä oppia ja kokemusta hän tulee yhä enemmän ottamaan mukaan erilaisissa aggression ja haastavan käyttäytymisen kohtaamisen koulutuskokonaisuuksissa.

Kehitystyön alla on tällä hetkellä Taitavat vuorikiipeilijät -peli lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Pelin tavoitteena on löytää vahva motivaatio ja halu kehittyä erilaisten kaveri- ja koulutaitojen oppimisessa.