Koulutuskeskus_Mooli_Tony_Dunderfelt_Temperamentit_ja_läsnäoleva_vuorovaikutus

Valmentaja: Psykologi Tony Dunderfelt

Erilaisuusosaaminen ja vuorovaikutustaidot

Nyt tarjolla laaja valmennuspaketti työyhteisöllesi syksyn 2018 ja vuoden 2019 valmennuspäiviin!

Hyvän yhteistyön saavuttaminen työyhteisöösi on lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Nämä ovat valmennuksia, jotka vaikuttavat ja vakuuttavat! Opitusta tulee osa työyhteisön arkea. Voitte valita valmennusten teemoista yhden valmennuksen tai tilata kerralla koko paketin – neljä hyvän yhteistyön valmennuspäivää.

Tarvitsemme kaikkialla työelämässä hyviä vuorovaikutustaitoja, erilaisuusosaamista, rakentavan yhteistyön ja työnilon rakentamista sekä ylläpitämistä.

Todellisen yhteistyön, erilaisten ihmisten välisen synergian avulla, luodaan ja kehitytään työyhteisön hyödyksi ja iloksi. Ilman vuorovaikutusta ja yhteistyötaitoja emme yksinkertaisesti tule pärjäämään erilaisten ihmisten kohtaamisessa.

Demokratia, tasa-arvo, avoin ja rehellinen vuorovaikutus ja yksilön kunnioitus ovat itsestään selviä lähtökohtia nykyajan työelämässä. Mutta miten paljon osaamme käytännön työelämässä toteuttaa näitä periaatteita?

Rakentavaa, tasa-arvoista ja yksilöllisyyttä kunnioittavaa vuorovaikutusta pitää harjoitella – se ei synny itsestään. Miten voimme vaikuttaa vanhaan ohjelmointiimme – vanhoihin vuorovaikutuksen ja yhteistyön malleihin?

Valmennuksista saat keinoja näiden mallien muuttamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen. Merkittäviä muutoksia tilanteeseen tulee, kun suostuu oppimaan, kokeilemaan käytännössä, harjoittelemaan uusia vuorovaikutustaitoja – tekemään tutut asiat uudella tavalla. Valmennuksista saat oppia, motivaatiota ja keinot hyvään yhteistyöhön!

Työyhteisön hyvät tyypit (Valmennus 1)

Suositussa valmennuksessamme keskitymme tiimitaitojen vahvistamiseen, kohtaamisen sekä yhteystyön ja luottamuksen rakentamiseen ymmärtämällä ihmisten erilaisuutta. Valmennuksessa opit miten hyödyntää yhteistyön energiaa ja toimia positiivisen ratkaisukeskeisesti. Valmennuspäivässä olemme erilaisuusosaamisen ytimessä! Olemme hyviä tyyppejä kaikki ja hyväyhteistyö on mahdollista!

Käytännönläheisessä valmennuksessa teoriaa, virikeluentoa ja toimintaa sopivassa suhteessa. Osallistava valmentaja.

Miksi ihmiset toimivat eri tavalla?
Voiko ihmisten välisiin henkilökemioihin vaikuttaa?
Miten tulla toimeen erilaisten tyyppien kanssa?
Tiimitaitojen vahvistaminen erilaisuutta ymmärtämällä.
Yhteistyön energian luominen ja hyödyntäminen.
Positiivinen, ratkaisukeskeinen toiminta.
Siniset, punaiset, keltaiset ja vihreät ihmistyypit työyhteisössä.

Ihmiset hämmästelevät usein muiden käyttäytymistä ja toisinaan myös omaansakin. Miksi ihmiset toimivat eri tavalla? Voiko ihmisten välisiin henkilökemioihin vaikuttaa? Temperamenttityylejä tiedostamalla voimme ottaa huomioon erilaiset ihmistyypit ja näin toimia rakentavasti erilaisten ihmisten kanssa.

Valmennuksessa esitellään psykologian tutkimuksiin perustuvaa, käytännönläheistä ja helposti sovellettavaa menetelmää, joka auttaa oivaltamaan, miten ja miksi ihmiset toimivat eri tavalla.

Miten tulla toimeen touhukaan häslääjän, pikkutarkan nysvääjän, aikaansaamattoman jahkailijan ja kaikkitietävän jyrääjän kanssa?

Valmennuksessa tutustumme siihen, miten siniset, punaiset, vihreät ja keltaiset ihmiset oppivat tulemaan toimeen toistensa kanssa. Tutkimme myös mitä on ihmisen ydinminä ja miten voimme oppia ymmärtämään ja auttamaan itseä ja toista työyhteisön/työn muutostilanteessa.

Kirja: Tony Dunderfelt ”Tunnista temperamentti” (PS-kustannus)

Viisi avainta hyvään yhteistyöhön (Valmennus 2)

Nyt on aika viedä hyvät vuorovaikutustaidot juhlapuheista käytäntöön. Taitava vuorovaikutus ei synny käskemällä, vaan vaatii onnistuakseen työkaluja ja tietoista harjoittelua. Käytännönläheinen valmennus, jossa virikeluentoa, teoriaa, harjoittelua ja osallistava valmentaja.

Miten työpaikan henkeä voi parhaiten kehittää?
Mitkä ovat onnistuneen vuorovaikutuksen avaimet?

Miten vuorovaikutus saadaan toimimaan muutoksen keskellä?

Miten toimii ”Kissa pöydälle”- menetelmä?
Miten saada ratkaisukeskeisyys toimimaan käytännössä?
Miten varmistaa, että kaikki tulevat kuulluksi ja sitoutuvat tavoitteisiin?

Miten tulla toimeen haastavien persoonien kanssa?

Emme aina muista vuorovaikuttaa ja tehdä yhteistyötä niin hyvin kuin jo oikeastaan tiedämme. On kuitenkin innostavaa oivaltaa, että ihmisten välistä käyttäytymistä ja tunneilmaisua voi oppia ymmärtämään. Voimme harjoitella, kehittyä ja oppia toimimaan paremmin kriittisissä tilanteissa. Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat rakentamaan luottamusta ja antavat kuulluksi tulemisen kokemuksen. Kun työssä tulee kohdatuksi ja työyhteisössä on luottamuksen ilmapiiri, ristiriidat ja stressi vähenevät ja työhyvinvointi paranee.

Yhteistyö erilaisten ihmisten välillä on tämän päivän menestyksen perusta. Tony Dunderfelt on koonnut parhaat yhteistyömenetelmät yhteen pakettiin. Viiden avaimen avulla avataan yhteistyön lukot ja luodaan työyhteisöön ja tiimiin yhteen puhaltamisen henki.

Kirja: Tony Dunderfelt ”Konttorikemiaa” (Kauppakamari)

Läsnäoleva vuorovaikutus (Valmennus 3)

Nykyaikaisen esimiestaitojen ja tiimityön perusteisiin kuuluu kuuntelemisen taito ja kuulluksi tulemisen kokemuksen saavuttaminen koko työyhteisössä. Käytännönläheinen valmennus, jossa virikeluentoja, harjoituksia ja oivalluksia kuuntelemisen ja rakentavan keskustelun tärkeydestä.

Oletko täysillä läsnä, kun teet yhteistyötä?
Saatko rauhassa sanoa oman näkemyksesi?
Ottavatko tunteet ylivallan?
Pystytkö antamaan tilaa myös muiden kuuntelemiselle?
Osaatko muuttaa vuorovaikutuksen tai kohtaamisen energian rakentavaan suuntaan?

Läsnäolo vuorovaikutuksessa rakentaa luottamusta ja antaa kuulluksi tulemisen kokemuksen. Kun työssä tulee kohdatuksi ja työyhteisössä on luottamuksen ilmapiiri, ristiriidat ja stressi vähenevät ja työhyvinvointi paranee. Myös muutosprosessit ovat silloin paremmin hallittavissa.

Kuuntelemisen taito ja kuulluksi tulemisen kokemus ovat työyhteisöjen kehittämisen perusta ja nykyaikaisen johtamisen kulmakivi. Kuunteleminen ei toisaalta ole helppoa, ei riitä, että on fyysisesti paikalla! Kuuntelemiseen tarvitaan myös henkistä läsnäoloa ja empatiakykyä, varsinkin jos on puhujan kanssa eri mieltä.

Miten varmistetaan kuulluksi tuleminen?
Miten oppia erottamaan tunteet emootioista?
Miten luoda hyvä kuuntelemisen tila työyhteisössä?
Kuunteleminen kiireessä ja kokouksissa.
Läsnäolevan vuorovaikutuksen tietoinen saavuttaminen.
Tavoitteena: ristiriitojen ja stressin väheneminen ja työhyvinvoinnin paraneminen.

Valmennuspäivän jälkeen katsot ihmisten välisiä kohtaamisia uusin silmin ja oivallat, miten läsnäoloa vuorovaikutuksessa voidaan tietoisesti saavuttaa. Kaikki työntekijät voivat tulla kuulluksi ja työyhteisön kuunteluilmapiiriä ja arvostavaa kohtaamista voidaan kehittää. Toisten ihmisten kohtaaminen helpottuu ja haastavienkin persoonien välinen yhteistyö saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin.

Kirjat: Tony Dunderfelt ”Läsnäoleva kohtaaminen” (PS-kustannus)

Tony Dunderfelt ”Kuuntele ja tule kuulluksi” (Kauppakamari)

Työniloa työyhteisöön – aito positiivisuus työssä (Valmennus 4)

Jokainen ihminen haluaa elämäänsä enemmän aitoa iloa. Miten sitä voi luoda itselle ja muille? Kuinka saada voimaa päästä vaikeiden asioiden yli? Miten johtaa ihmisten luovaa energiaa organisaatiossa?

Virikeluentoa, teoriaa, toimintaa. osallistava valmentaja. Käytännönläheinen valmennus.

Ilon ja hyvän energian merkitys tuottavuudelle ja työhyvinvoinnille.
Miten luoda iloa itselle ja toiselle työssä?
Luovuus ja luovan energian johtaminen organisaatiossa.
Ilon ja hyvänenergian nostaminen esiin työyhteisössä.
Kolme positiivisuuden tasoa oman energian säätelyyn ja ohjaamiseen.
Konkreettiset työyhteisötaidot ryhmän kehittämiseen kohti rakentavaa ratkaisukeskeisyyttä.

Onnelliset olotilat eivät synny pelkästään silloin, kun kaikki asiat ovat ulkoisesti hyvin. Ihmisen psyykkinen olotila on eri asia kuin ihmisen sosiaalinen olosuhde. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin mahdollisuus ohjata ja muokata omaa elämäänsä. Iloisuus ja hyvä energia ei ole vain tanssia ja yhteistä naurua (vaikka se on sitäkin), vaan taitoa huomata ja käyttää kaikkien tiimiläisten myönteisiä, arvokkaita ja voimakkaita puolia.

Kurssilla Tony tarkastelee niitä psykologisia tekijöitä ja toimintoja, joiden avulla ilo syntyy. Tutkimme sekä ihmisen sisäistä maailmaa että organisaation sosiaalista kenttää. Käymme läpi ja harjoittelemme positiivisuuden kolme tasoa, jolla ihminen pystyy säätämään ja ohjaamaan omaa energiaansa. Perehdymme konkreettisiin työyhteisötaitoihin, joiden avulla voidaan kehittää ryhmän toimintaa kohti rakentavaa ratkaisukeskeisyyttä.

Kirja: Tony Dunderfelt ”Ilon psykologia” (PS-kustannus)

 

Varaa valmennus työyhteisöllesi:

Minna Rimpiläinen p. 044 019 7496, minna.rimpilainen@mooli.fi