Testaa temperamenttisi

Temperamentti kuvaa yksilön tapaa reagoida kehollaan ja käyttäytymisellään erilaisiin tilanteisiin. Se ei kuvasta ihmisen koko persoonallisuutta, vaan temperamenttien ymmärtäminen on kiehtova tie itsetuntemukseen ja ihmissuhteiden maailmaan. Temperamentteihin tutustumalla ja niitä ymmärtämällä voi syventää itsetuntemustaan ja oppia hyväksymään ihmisluonteiden koko kirjon. Erilaisuuden – erilaisten temperamenttien – kohtaaminen helpottuu ja haasteellistenkin persoonallisuuksien välinen yhteistyö saadaan toimimaan mahdollisimman jouhevasti.

21 kysymystä persoonallisuudestasi

Valitse vain yksi vaihtoehto kustakin kysymyksestä, se joka kuvastaa itseäsi parhaiten juuri nyt. Ota paperi ja kirjoita vastauksesi  (esimerkiksi 1c).

Allaoleva testi on kysely, jonka avulla saat alustavan käsityksen omasta temperamentistasi. Syventävää lisätietoa temperamenteista saat kirjasta Tony Dunderfelt: Tunnista temperamentit – väriä elämään ja itsetuntemukseen ja Tonyn valmennuspäivistä ja kursseista. Kysy lisää minna.rimpilainen@mooli.fi tai puhelin 044 019 7496/Minna.

Persoonallisuutesi kokonaisuus selviää tutkimalla, keskustelemalla, pohtimalla ja ennen kaikkea elämällä – testi tai kysely toimii aina vain itsetuntemuksen ja ihmistuntemuksen apuvälineenä. Muista: temperamentti on vain yksi ulottuvuus ihmisen laajasti ja moniulotteisesta persoonallisuudesta.

1.     OLEN PERUSLUONTEELTANI

a)    spontaani
b)    huolellinen
c)     sopeutuva
d)    peräänantamaton

2.     TYÖSSÄNI TAHDON PÄÄASIALLISESTI

a)    olla hyvissä väleissä ihmisten kanssa
b)    pyrkiä virheettömyyteen
c)     toimia innostavassa ilmapiirissä
d)    saada tuloksia aikaan

3.     HALUAN ETTÄ MINUT NÄHDÄÄN

a)    voimakastahtoisena
b)    positiivisena
c)     asiallisena
d)    luotettavana

4.     USEIMMITEN OLEN

a)    ystävällinen
b)    aikaansaava
c)     iloinen
d)    järjestelmällinen

5.     VOISIN OLLA

a)    sovittelijana ristiriidoissa
b)    tutkijana ja tosiasioiden selvittäjänä
c)     johtajana tai projektin vetäjänä
d)    sisustamassa pirteillä väreillä

6.     MUUT IHMISET NÄKEVÄT MINUT

a)    sosiaalisesti taitavana
b)    hyväksyntää hakevana
c)     arvostusta etsivänä
d)    omassa olossaan viihtyvänä

7.     JOSKUS OLEN

a)    liian huomioon ottava
b)    liian itsepäinen
c)     liian innostunut
d)    liian vakava

8.     KESKUSTELUISSA ENIMMÄKSEEN

a)    sovittelen erilaisia näkemyksiä
b)    ehdotan uusia näkökulmia
c)     tuon esiin tosiasioita
d)    yritän viedä asioita eteenpäin

9.     HUONOIMMILLANI OLEN

a)    masentunut
b)    hillitön
c)     saamaton
d)    ärsytysherkkä

10.   MAAILMANKATSOMUKSENI ON

a)    Traditionaalinen (perinteitä kunnioittava)
b)    Idealistinen (ihanteet ja periaatteet tärkeitä)
c)     Konkreettinen (maalaisjärkeä pitää olla)
d)    Universaalinen (antaa kaikkien kukkien kukkia)

11.   TYKKÄÄN JOS MINUSTA SANOTAAN ETTÄ OLEN

a)    hurmaava
b)    suorapuheinen
c)     huoliteltu
d)    uskollinen

12.   PARASTA MINUSSA ON

a)    itsevarmuus
b)    luovuus
c)     huomaavaisuus
d)    rauhallisuus

13.   JOSKUS MINUA HARMITTAA ETTÄ OLEN NIIN

a)    rajaton
b)    kärsimätön
c)     vaatimaton
d)    vetäytyvä

14.   EHKÄ AJATTELEN LIIKAA

a)    saanko kaikkea sitä mitä minulle kuuluu?
b)    pidetäänkö minusta?
c)     olenko tehnyt riittävästi?
d)    mitä on elämässä oleellisinta?

15.   PERUSTAN ELÄMÄNI ASIOIHIN JOTKA OVAT

a)    arkisia ja konkreettisia
b)    tutkittuja ja faktaa
c)     innostavia ja luovia
d)    tavoitteellisia ja järkeviä

16.   NAUTIN

a)    selkeydestä
b)    turvallisuudesta
c)     huumorista
d)    saavutuksista

17.   IHMISEN ON HYVÄ OLLA

a)    voimakas
b)    huumorintajuinen
c)     ystävällinen
d)    periaatteellinen

18.   TÄYTYY MYÖNTÄÄ, MUTTA OLEN JOSKUS LIIAN

a)    peräksi antamaton
b)    saamaton
c)     huolestunut
d)    rauhaton

19.   OLEN TYYTYVÄINEN SIITÄ, ETTÄ OLEN

a)    objektiivinen
b)    tavallinen
c)     tunteikas
d)    itsenäinen

20.   HARMITTAA KUN ANNETAAN YMMÄRTÄÄ ETTÄ OLEN

a)    totinen
b)    jyräävä
c)     puhelias
d)    väritön

21.   MINULLE ON ENSIARVOISEN TÄRKEÄTÄ ETTÄ SAAN

a)    olla ihmisten parissa
b)    paneutua rauhassa asioihin
c)     tehdä spontaanisti ja vapaasti
d)    nähdä tuloksia syntyvän

Listaa itsellesi ylös allaolevasta tulkinta-avaimesta, montako pistettä saivat kukin temperamenttien neljästä väristä – keltainen, sininen, punainen ja vihreä:

1a   KELTAINEN (KEL)        2a   VIH             3a   PUN           4a   VIH            5a   VIH
1b   SININEN (SIN)               2b   SIN             3b   KEL            4b   PUN           5b   SIN
1c   VIHREÄ (VIH)                2c   KEL             3c   SIN             4c   KEL            5c   PUN
1d   PUNAINEN (PUN)        2d   PUN            3d   VIH            4d   SIN            5d   KEL

6a   KEL                  7a   VIH                8a   VIH                 9a   SIN                 10a   VIH
6b   VIH                  7b   PUN               8b   KEL                9b   KEL                10b   SIN
6c   PUN                  7c   KEL               8c   SIN                  9c   VIH                 10c   PUN
6d   SIN                   7d   SIN               8d   PUN                9d   PUN                10d   KEL

11a   KEL                12a   PUN               13a   KEL               14a   KEL               15a   VIH
11b   PUN               12b   KEL               13b   PUN              14b   VIH               15b   SIN
11c   SIN                 12c   VIH                13c   VIH               14c   PUN               15c   KEL
11d   VIH                12d   SIN                13d   SIN               14d   SIN                15d   PUN

16a   SIN                 17a   PUN               18a   PUN             19a   SIN                20a   SIN
16b   VIH                17b   KEL               18b   VIH              19b   VIH                20b   PUN
16c   KEL                17c   VIH                18c   SIN               19c   KEL                20c  KEL
16d   PUN               17d   SIN                18d   KEL             19d   PUN               20d  VIH

21a   VIH
21b   SIN
21c   KEL
21d   PUN

Tiivistelmä temperamenttityypeistä

Kun ajattelemme temperamenttityyppejä ja luokittelemme niitä, on tärkeä muistaa, että mikään niistä ei ole oikein tai väärin, huonompi tai parempi. Erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä tarvitaan erilaisia temperamenttipiirteitä! Lisäksi usein meistä löytyy piirteitä erilaisista temperamenttityypeistä – olemme ihan mahtavia sekoituksia jokainen. Mikä temperamentti sinulla nousi testissä vahvimpana? Lisää temperamenteista pääset kuulemaan valmennuspäivistä Keravalla 30.10. ja Rovaniemellä 7.11.

Sininen:

Sininen on suunnitelmallinen, perusteellinen, keskittynyt ja hänellä on laajat näkemykset. Hänen ilmaisutyylinsä on hillittyä, asiallista, harkitsevaa ja tarkkaan määriteltyä. Sinisen rooli on asiantuntija, tarkkailija, tutkija, keräilijä ja faktoista vastaava. Sinisen heikkoudet ovat tosikkomaisuus, perfektionismi, vetäytyvyys ja helposti ahdistuminen. Treenattavaa: huumori, vaihtoehdot, teoria ja käytäntö kaksi eri asiaa.

Keltainen

Keltainen on avoin, mielikuvituksekas, innostunut, luova ja puhelias. Hänen ilmaisutyylinsä on vikkelää, innostunutta ja huumorintajuista. Keltainen käyttää paljon eleitä ja ilmeitä. Keltaisen rooli on esiintyjä, seikkailija, taiteilija, ideoija. Keltainen vastaa tunnelmasta. Heikkoudet ovat epärealistisuus, holtittomuus, täynnä itseään ja huono keskittyminen. Treenattavaa: jalat maahan, asia kerrallaan ja ein -sanomisentaito.

Vihreä

Vihreä on ystävällinen, kärsivällinen ja leppoisa. Hän ei julista eikä hötkyile. Vihreän ilmaisutyyli on pehmeää, rauhallista ja kohteliasta. Vihreän rooli on sovittelija, lohduttaja. Hän on sosiaalinen ja vastaa periaatteista. Heikkoudet vihreällä ovat päättämättömyys, liika pehmeys, ristiriitojen karttaminen ja riippuvaisuus. Treenattavaa: rohkeus, tunteiden suora ilmaisu, tilan ottaminen.

Punainen

Punainen on energinen, suoraviivainen, reilu ja voimakastahtoinen. Ilmaisutyyli hänellä on jämäkkä, tavoitteellinen, reipas ja äänekäs. Punaisen rooli on itsevarma, veturi, puheenjohtaja ja taistelija. Hän vastaa energiasta. Heikkoudet punaisella ovat hallitsevuus, käskyttävyys, kärsimättömyys. Punaisen on myös vaikea nähdä rajoituksiaan. Treenattavaa: Delegointi, rentoutuminen ja Hiljaa hyvä tulee.

”Tärkeintä ei ole henkilön luokitteleminen tietynlaiseksi vaan tyylien tiedostaminen, missä ja koska tahansa ne esiintyvätkin, ja siitä syntyvä mielenkiinto toimia erilaisten ihmisten kanssa luovasti ja rakentavasti.”
Tony Dunderfelt: Tunnista temperamentit – väriä elämään ja itsetuntemukseen (2012)

Opi lisää temperamenteista – tule mukaan syksyn valmennuspäiviimme!

© TONY DUNDERFELT / DIALOGIA OY