Julkaistu Jätä kommentti

Tony Dunderfelt: KUUNTELEMINEN TAITONA

Hyväksyvä, läsnä oleva kuunteleminen on oikeastaan taito. Se ei ole vain itsestään tuleva, refleksinomainen toimintatapa, kuten esimerkiksi näkeminen tai pelästyminen. Kuulemme toki ääniä ja sanoja ja vastaanotamme puhetta melko automaattisesti. Varsinainen kuunteleminen vaatii kuitenkin vielä ylimääräisen tietoisen tahdon ponnistuksen. On tahdottava olla läsnä ja osattava tulkita vuorovaikutustilanne mahdollisimman rakentavalla tavalla. Harvoin ihmiselle on varta vasten opetettu tällaista tietoista kuuntelemisen taitoa, joka vie rakentavaan keskusteluun.

Lapsuusperheessämme oli sekä puhumista että kuuntelemista, mutta hyvin usein auktoriteettien ohjaamana. Saimme lapsena puhua, mutta ei ihan kaikesta joka mieleemme juolahti. Tietyt asiat olivat kiellettyjä (kuten esimerkiksi ruuan kritisoiminen) ja eri yhteyksissä piti puhua tietyllä tavalla (esimerkiksi vieraiden kanssa piti käyttäytyä kohteliaasti). Meille sanottiin kyllä, että sisaruksia tuli kuunnella ja kunnioittaa, mutta harvoin meille opetettiin miten se käytännössä tehdään arjen kiireissä. (Varsinkin jos kiehuimme kiukusta isosisarta kohtaan!)

Kouluissa painotetaan nykyään vuorovaikutusta, erilaisuuden hyväksymistä ja keskustelun tärkeyttä, mutta tämä on aivan viime vuosien trendi. Suurin osa kansalaisista ei ole saanut minkäänlaista yhteistyö- ja vuorovaikutusopetusta kouluaikanaan.

Työpaikoilla painotetaan koko ajan yhteistyön tärkeyttä, mutta hyvin harvoin harjoitellaan vuorovaikutusta. Tuottavuuspaineet ja arjen kiireet tekevät sen, että ylimääräistä aikaa tällaiseen ei ole. Puheet rakentavan keskustelun ja läsnä olevan, hyväksyvän kuuntelemisen tärkeydestä jäävät siten usein juhlapuheiden tasolle.

Miten on parisuhteessa? Suhteen alussa on yleensä paljon uuden ihmisen haltioitunutta kuuntelemista. Minne se katoaa, parin kuukauden tai parin vuoden jälkeen? Voisiko parisuhde paremmin jos molemmat osaisivat tietoisesti, eikä vain sattumanvaraisesti, kuunnella toista ja antaa rakkaan ihmisen tulla kuulluksi?

Kaikille nykyajan ihmisille on selvää, että kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ovat demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kulmakiviä. Ne ovat myös nykyaikaisen vuorovaikutusjohtamisen ydinasioita. Hyvä johtaja on hyvä kuuntelija. Tätä kutsutaan yleensä johtamisen pehmeäksi puoleksi. Se on kuitenkin taitona ”kova juttu” ja se vie parempiin tuloksiin. Varsinkin nykyaikana, kun ei enää johdeta käskyttämällä ja pakottamalla, paitsi kiireellisissä erityistapauksissa.

”Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja tärkeä.” Tuttu sanonta, joka tulee todella ymmärrettäväksi vasta silloin kun suostuu vastaanottamaan toisen ihmisen ainutlaatuisen kokemuksen hyväksyvällä, läsnä olevalla ja lämpimän sydämellisellä kuuntelemisella.

Tony Dunderfelt, psykologi

Lue valmennuspäiviin Muutos – temperamentit ja läsnäoleva vuorovaikutus TÄÄLTÄ!